VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Entreprenöriellt mindset

Verktyg för livet


Hur vi ser på oss själva och världen omkring oss påverkar vår förmåga att drömma och uppnå. I dagens innovationsekonomi, där behov och möjligheter utvecklas snabbare och mer flytande än någonsin tidigare, behöver våra unga ett tankesätt som utrustar dem att känna igen möjligheter, ta initiativ och förnya sig inför utmaningar. Drivhuset har utvecklat ett ramverk för att beskriva detta huvudsakligen entreprenöriella tänkesätt, med utgångspunkt i vår djupa erfarenhet av att lära unga människor entreprenörskap.

Entreprenöriell undervisning och lärande innebär att utforska pedagogik, praxis och flexibla lärandevägar för att stimulera entreprenöriella tankesätt på ett inkluderande och hållbart sätt. Medan idén om att skapa ett nystartat företag förblir ett kraftfullt och mångsidigt pedagogiskt verktyg, är entreprenörskapsutbildning inte bara att lära sig om hur man omvandlar en idé till en hållbar verksamhet. Det handlar också om att exponeras för entreprenöriella erfarenheter och att skaffa sig färdigheter och kompetenser för att utveckla ett entreprenöriellt tänkesätt och att rusta människor att kunna bidra till och ta itu med utmanande frågor som hållbarhet och FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG)

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner