VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

VÅRA METODER - LOOPA & TOOKIG

Eftersom Drivhuset har en stark koppling till akademin är våra metoder framtagna tillsammans med forskare och kvalitetssäkrade av Chalmers School of Entrepreneurship. Metoderna och arbetssätten är en balans mellan det teoretiska från akademin och det praktiska från verkligheten.

Det gör oss unika på marknaden!EN PUSSELBIT I EU:S 8 NYCKELKOMPETENSER FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

År 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram 8 stycken nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Dessa kompetenser är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.

Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer. Det livslånga lärandet är beroende av individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande.

Drivhuset arbetar med nyckelkompetensen Initiativförmåga och företagaranda!
Detta är förmågan att kunna omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.

Våra metoder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner