VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

VILKET LOKALT DRIVHUS VILL DU HA KONTAKT MED?

Vi har ett antal lokala drivhus runt om i hela Sverige! Varje lokalt Drivhus driver ofta sina egna projekt. Du kan alltså välja att stötta ett lokalt Drivhus eller allihopa!

Till ditt lokala Drivhus

Några lokala, regionala och nationella projekt inom Drivhuset

Do Entrepreneurship

Do Entrepreneurship är Drivhuset i Borås årliga inspirationsevenemang för studenter på Högskolan i Borås och yrkeshögskolorna i Sjuhärad med syftet att inspirera till ökat entreprenörskap. Eventet har arrangerats årligen sedan 2015 och har alltid varit mycket uppskattat. Varje år är både anmälningsantalet och besöksantalet stort och över 400 deltagare sitter i publiken när Sveriges största entreprenörer och lokala drivhusentreprenörer inspirerar publiken till att våga förverkliga idéer. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och drivs av Drivhuset i Borås.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner