VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Vill du bli vår partner?


År 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram 8 stycken nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
Dessa kompetenser är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.

Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer.
Det livslånga lärandet är beroende av individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande.

Drivhuset arbetar med nyckelkompetensen 
Initiativförmåga och företagaranda!
Detta är förmågan att kunna omsätta idéer i handling genom kreativitet,
innovation och risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.

Några av våra partners


Hur kan ett partnerskap se ut?


Ett partnerskap med Drivhuset kan antingen vara ett strategiskt partnerskap
där du och din organisation tillsammans med oss tittar på gemensamma mål och syften.
Det kan också vara ett joint venture där vi tillsammans startar upp och driver en
ny affärsenhet eller projekt ihop. Alternativt att samarbetsavtal där ni får ut något
av möjliga aktiviteter Drivhuset kan bidra med.


VILL DU VARA MED PÅ RESAN?

Hej,
Om du vill vara en del av vår spännande resa, tveka inte att höra av dig till oss!

Vänliga hälsningar
Anna-Carin Sandberg Jödahl
VD Drivhuset Norden

Kontakta oss

Några lokala, regionala och nationella projekt inom Drivhuset

Do Entrepreneurship

Do Entrepreneurship är Drivhuset i Borås årliga inspirationsevenemang för studenter på Högskolan i Borås och yrkeshögskolorna i Sjuhärad med syftet att inspirera till ökat entreprenörskap. Eventet har arrangerats årligen sedan 2015 och har alltid varit mycket uppskattat. Varje år är både anmälningsantalet och besöksantalet stort och över 400 deltagare sitter i publiken när Sveriges största entreprenörer och lokala drivhusentreprenörer inspirerar publiken till att våga förverkliga idéer. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och drivs av Drivhuset i Borås.

Green-Innovation

Innovation på landsbygden. 2018-2021 kommer projektet som ägs av Drivhuset Skaraborg hålla företagssutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuell mötesplats för att utveckla ett digitalt företagssutvecklingsprogram. Allt kommer vara anpassat för företag inom den gröna sektorn och syftar till att skapa nya företag och nätverk, inspirera fler till nytänkande och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling

NEXT

Genom samverkan med Ung Företagsamhet Älvsborg så ger Drivhuset Sjuhärads UF elever möjlighet att efter sitt UF år få vägledning, utbildning och hjälp att starta upp sina bolag ”på riktigt”. Många UF elever önskar att starta upp sina UF företag efter att de avvecklat när UF året är avslutat. Det vill Drivhuset hjälpa dem med. Drivhuset hjälper entreprenörerna att utveckla sina idéer via kostnadsfria vägledningar, utbildar entreprenörerna inom entreprenörskap och företagande, och hjälper entreprenörerna att starta sina bolag.

Affärsöverlåtelser, EU-projekt

Affärsöverföringar påverkar den ekonomiska tillväxten högre än nystartade företag. De flesta projekt och åtgärder fokuserar på att skapa nya företag, medan utmaningen att hålla företag framgångsrika inte täckas. Därför är projektets mål att undersöka, vidareutveckla och designa innovativa och överförbara modeller och verktyg för att underlätta överföringar av små och medelstora företag, göra dem allmänt tillgängliga och implementera dem i företag. Besök Inbets inbets.eu/

SU Business Model Cup – Tävlingen om hållbara affärsidéer.

SU Business Model Cup lanserades 2017 och är en tävling för hållbara affärsmodeller. Syftet är att möjliggöra för studenter, forskare och medarbetare att i ett tidigt skede få hjälp att utveckla hållbara affärsmodeller. Tävlingen genomförs varje termin och är öppen för alla institutioner på Stockholms universitet. Denna mångfald är styrkan i SU Business Model Cup som arrangeras av Stockholm Business School och Drivhuset.

Södertörn Social Stars bjuder in till feedback-session tillsammans med proffs-coacher!

Över 700 startups ansöker om finansiering från Innovativa startups, men endast 150 blir beviljade – öka dina chanser till att finansiera din dröm! Nu har du chansen att få sylvass feedback från kunniga coacher som antingen sitter med i screening-juryn för Innovativa startups, eller jobbar dagligen med att stötta drivande entreprenörer. Inför mötet kommer coacherna hunnit läsa igenom din ansökan och kommer med feedback och kommentarer på hur du kan förbättra din ansökan.

Entreprenörskapsbryggan

Ett projekt som drivs med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum- Drivhuset är projektägare. Projektet ska skapa en naturlig brygga mellan dessa tre aktörer och att det ska finnas en röd tråd från det att en elev börjar grundskolan, går vidare till gymnasiet (möjlighet att driva UF-företag), börjar på högskola eller ger sig ut i arbetslivet. Det ska tas fram samverkansmodeller och processer som kopplar an till delmålen som ingår i den delregionala genomförandeplanen för Fyrbodal 2014-2020, specifikt inom två av de fyra prioriterade områdena; ”En ledande kunskapsregion” och ”En region för alla”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner