VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Om Drivhuset

Engage in Change because Entrepreneurship is everybodys business! #bethechangemaker

Engage in Change because Entrepreneurship is everybodys business!
#bethechangemaker

Många tror att entreprenörskap handlar om att förverkliga affärsidéer och starta nya, växande bolag. Visst är det ett exempel på entreprenörskap, men för oss betyder det så mycket mer. Entreprenörskap för oss handlar om att hitta nya hållbara lösningar för att skapa värde för andra och för världen. När förändringar sker väldigt snabbt, när det inte längre funkar att ”göra som vi alltid har gjort” och när både människor och verksamheter ser hinder och problem för en positiv hållbar utveckling, är entreprenörskap en viktig nyckel. Att kunna skapa hållbara värden för andra oavsett sitt sammanhang är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas och lösa utmaningar oavsett om de uppstår i vår egen vardag, på vår arbetsplats eller i samhället i stort. Därför är det viktigt att vi stort och brett, litet och smått engagerar oss i de förändringar som krävs för att bygga ett bättre samhälle och idag behövs vi alla oavsett var vi kommer ifrån, var vi verkar eller vem du än är för entreprenörskap är en angelägenhet för alla. 

Vår uppgift är att träna, utbilda, coacha och supporta människor med konkreta verktyg och våra forskningsbaserade metoder – Loopa och Tookig, så att de kan utveckla, testa och implementera nya idéer som gör skillnad. Världen blir allt mer komplex, utveckling går blixtsnabbt och det som vi uppfattar som sant idag ser annorlunda ut imorgon. Det ställer ökade krav på flexibilitet, förmåga att hantera osäkerhet, förmåga att se möjligheter och ett innovationsstödjande ledarskap, kompetenser som ofta beskrivs som entreprenöriella. Men entreprenöriella aktiviteter ökar också människors motivation, engagemang och känsla av meningsfullhet. Kompetenser och färdigheter kring värdeskapande blir högt prioriterat för att vi ska kunna möta stora samhällsutmaningar och hantera de förändringar som sker på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Att träna människors entreprenöriella förmågor ser vi därför som vår huvuduppgift.

Drivhuset har en verksamhet som engagerar tusentals människor på olika sätt varje år. Vi stöttar såväl människor individuellt med deras idéutveckling genom personliga möten, som leder grupper i entreprenörsprogram, utbildningsinsatser och innovationslabb för utbildningsaktörer på olika nivåer, offentliga aktörer och i näringslivet. 

Det vi investerar i andra människors utveckling får vi tillbaka i deras engagemang, kreativitet och vilja att förbättra. De gör skillnad för oss, för andra och för världen. Det kallar vi en hållbar affärsmodell.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner