VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Om Drivhuset

Hållbar utveckling genom ett Entreprenöriellt mindset!

VAD ÄR ETT ENTREPRENÖRIELLT MINDSET?

Ett entreprenöriellt tankesätt (mindset) är en uppsättning färdigheter som gör det möjligt för människor att identifiera och göra det bästa av möjligheter, övervinna och lära av motgångar och lyckas i en mängd olika miljöer.

LÅTER DET VIKTIGT, TYCKER DU?

Vid ett tillfälle ställde vi följande fråga till en högt uppsatt VD på ett svenskt bolag:
“Vad gör ni om tio år?”

Vi fick svaret:
”Vi har ingen aning om vad vi gör om 10 år. Det enda vi vet är att vi behöver människor som är lösningsorienterade, handlingskraftiga, innovativa och med ett driv för att skapa hållbara lösningar”


EDUCATE, EMPOWER, TRANSFORM för en hållbar framtid

EDUCATE

I en snabbt föränderlig värld krävs det att individer utvecklar förmågan att lösa komplexa problem och att anpassa sig till nya situationer. Att vara praktiskt lösningsorienterad är en kritisk färdighet som behövs för att möta framtida kompetensbehov likväl som ett stark fokus på praktisk problemlösning och kreativitet för att driva entreprenörskap och innovation. Det uppmuntrar människor att tänka utanför boxen, utforska nya idéer och skapa produkter och tjänster som kan förändra samhället.

Drivhuset utbildar, tränar och inspirerar individer med praktiska konkreta forskningsbaserade verktyg. Detta förbereder individen väl för att vet varför, hur och vad som ska göras för att anta samhällets utmaningar, skapa innovation och hållbara lösningar.

 

EMPOWER

Vi arbetar med processer och verktyg som ger människor ökad makt, kontroll och befogenhet över sitt egna liv. Vi stärker individer så att de kan ta kontroll över sina egna handlingar och påverka sin egen situation. Vi ger individer och team tillgång till resurser, kunskap, utbildning och möjligheter så att de kan fatta informerade beslut och agera för att förbättra sin egen situation. Med andra ord ökar vi självförtroende och självständighet hos människor och gör dem kapabla att påverka sin omgivning och samhälle. Det finns fortfarande mycket att göra gällande jämlikhet, självständighet och mänskliga rättigheter.

 

TRANSFORM

Att transformera individer till att bli framtidens förändringsagenter innebär för oss att skapa en djupgående och långsiktig förändring i deras attityder, värderingar, kunskap och beteenden för att göra dem medvetna om och engagerade i samhällsutmaningar och innovation. Vi gör agenter av individer för positiv förändring i samhället och påverka deras beslut och handlingar för att främja hållbarhet på olika nivåer, från personlig till samhällelig. Vi måste gå bortom ytlig medvetenhet och skapa en djupgående förändring i allas synsätt och beteenden för att göra dem aktiva medborgare som främjar en hållbar framtid för sig själva och kommande generationer. Det är en nyckelkomponent för att adressera de utmaningar som vår planet och samhälle står inför.


Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner