VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Våra verktyg

Kreativa verktyg är ovärderliga för att få upp innovationshöjden, motivation, produktiviteten och samarbetet.
Våra verktyg berör främst följande områden:

Innovation och problem­lösning: Kreativa verktyg ger deltagarna möjlighet att tänka utanför ramarna och generera nya och innovativa idéer. De kan hjälpa till att hitta lösningar på komplexa problem som kanske inte kan hanteras med traditionella metoder. Genom våra verktyg ser vi att team skapa nya infallsvinklar och innovativa lösningar.

Förbättrat samarbete: Några av våra kreativa verktyg är utformade för att främja samarbete och kreativt utbyte av idéer. Genom att engagera deltagarna i gemensamma övningar och processer kan processledare öka lagandan och skapa en positiv arbetskultur som uppmuntrar öppen kommunikation.

Förbättrad problemlösningsprocess: Våra verktyg kan ge en strukturerad och systematisk ram för att angripa komplexa problem. Detta inkluderar att bryta ner problemet i mindre delar, analysera orsaker och effekter, och föreslå lösningar. Dessa verktyg hjälper till att organisera tankar och förenkla problemlösningsprocessen.

Bättre beslutsfattande: Några av våra kreativa verktyg är utformade för att underlätta beslutsfattande genom att involvera flera perspektiv och förståelse av konsekvenser. Genom exempelvis våra testkort kan team bättre bedöma olika alternativ och fatta mer informerade beslut.

Ökad engagemang: Vi ser att våra verktyg kan göra processer och möten mer engagerande och underhållande. Deltagare känner sig mer delaktiga och entusiastiska när de får använda sin kreativitet och uttrycka sina åsikter på nya sätt.

Förbättrad kommunikation: Våra verktyg förbättrar kommunikationen genom att hjälpa deltagarna att uttrycka sina idéer tydligt och visuellt. Visuella hjälpmedel kan ofta hjälpa till att kommunicera komplexa koncept på ett mer begripligt sätt.

Motverka tröghet och motstånd: I organisationer där tröghet och motstånd är utmaningar kan våra kreativa verktyg användas för att bryta vanemässiga mönster och få deltagarna att tänka annorlunda.

Ökad effektivitet: Genom att använda våra kreativa verktyg kan processledning bli mer strukturerad och ändamålsenlig. Det sparar tid genom att hjälpa deltagarna att fokusera på de mest relevanta och innovativa idéerna och lösningarna.

Hållbar Business Model Canvas

Business Model Canvas är en affärsmodell som beskriver din verksamhet i olika delar. Här har vi dessutom kopplat på viktiga hållbarhetsdimensioner!

Läs mer (pdf)

Empatikartan

Ett verktyg som hjälper dig att få en djupare och mer personlig förståelse av kunden. Vad känner, säger, tänker och gör dina kunder?

Läs mer (pdf)

Känslo-berg-och-dal-banan

Så här ser verkligheten ut i en målsökande och tookig process. Var någonstans befinner du dig?

Läs mer (pdf)

Känslozoner

Här är en enkel visualisering av vilka känslozoner som finns och hur man kan använda sig av dem i sitt ledarskap i tookiga projekt och processer.

Läs mer (pdf)

Kundresan

Kundens upplevelse av ditt erbjudande som en resa genom interaktioner och över tid. Syftet är att förstå hur upplevelsen av en produkt/tjänst påverkar din kund och ditt varumärke – vilka kundvärden du skapar eller saknar.

Läs mer (pdf)

Lean Canvas

En mall som bygger på den populära Lean Startup-metodiken som går ut på att snabbt få igång och testa en affärsidé för att se om den håller, är lönsam och genomförbar. Få en översikt av din affärsplan på en enda sida och se snabbt vilka möjligheter som finns.

Läs mer (pdf)

Möjlighetskartan

Vad har just du för kompetenser och möjligheter när det gäller företagande? Identifiera vad du tycker är roligt, vad du är bra på och inom vilket område du skulle behöva ta hjälp av någon.

Läs mer (pdf)

Partnerkartan

Den här mallen hjälper dig att lista dina möjliga partners, hur ni skulle kunna samarbeta, vad ni har för resurser och varför ni skulle vilja bli partners.

Läs mer (pdf)

Tookig Canvas

TOOKIG är Drivhusets ledarskapsmetod där vi väljer oprövade vägar och siktar mot nya okända lösningar. Det här verktyget hjälper dig att värdera de olika delarna av ett projekt eller uppdrag.

Läs mer (pdf)

Värdeskaparen

I den här modellen möts dina produkter och tjänster – och kundens problem och önskningar.

Läs mer (pdf)

Testkort steg 1

Innan du ska testa din hypotes mot marknaden kan du planera hur du ska gå till väga genom vårat testkort steg 1

Ladda ner (pdf)

Testkort steg 2

Efter att du testat din hypotes mot marknaden kan du utvärdera hur det gick och vad du tar med dig för nya insikter genom vårat testkort steg 2

Ladda ner (pdf)

Våra metoder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner