VÄLJ DITT DRIVHUS

Stanna kvar på Drivhuset Norden
Norden
SV

Entrepreneurial Mindset by Educate, Empower & Transform

En pusselbit i EU:s 8 Nyckelkompetenser för ett livslångt lärande

År 2006 tog Europaparlamentet och Europeiska unionens råd fram 8 stycken nyckelkompetenser för ett livslångt lärande.
Dessa kompetenser är en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder.
Det livslånga lärandet är en helhetssyn på utbildning där lärandet kan ske i olika miljöer.
Det livslånga lärandet är beroende av individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande.

Drivhuset arbetar med nyckelkompetensen Initiativförmåga och företagaranda!
Detta är förmågan att kunna omsätta idéer i handling genom kreativitet, innovation och
risktagande samt förmågan att planera och hantera projekt.”Med handen på hjärtat kan jag säga att Drivhuset har haft en enorm påverkan på mitt liv. De konkreta verktygen som Drivhuset stöttade mig med när jag för många år sedan hade en affärsidé var ovärderliga för min resa. Idag använder jag mig fortfarande av metodiken från Drivhuset”

Cecilia Entreprenör

”Tack Drivhuset för era insatser i mina kurser! Som lärare läggs en hel del tid på att fundera på hur man kan få studenterna att vilja utforska sitt ämnet med nyfikenhet och passion. Min tro på att försöka levandegöra ens egna ämnen genom att ta in både praktiker och teoretiker i kurserna möjliggör att studenterna kan bli mer nyfikna och engagerade i ämnet.”

Anders, Professor på Högskolan i Skövde

”Drivhuset gör skillnad när det gäller att inspirera människor att både ta steget och att lära känna en ny verklighet som entreprenör och företagare. Drivhusens lokalisering gör också att vi täcker hela landet med våra kontor och insatser!”

Lars-Göran ”Helge” Andersson – Ordförande vid Drivhuset Norden


HITTILLS I ÅR…


40000

Coachade individer

1

Nya lanserade verktyg

100000

Utbildade individer

10000

Startade företag


 

”DRIVHUSET FÖRSÖRJER SAMHÄLLET MED FÖRÄNDRINGSLEDARE”

Drivna tjejer som effektiviserar handeln av närproducerat!

Drivhuset kan stolt presentera entreprenörerna bakom företaget Farm No Harm, Sophie och…

Läs mer

Kulturella, sociala och fysiska aktiviteter skapar mening, fokus samt gemenskap

Kulturella, sociala och fysiska aktiviteter skapar mening, fokus samt gemenskap. Biosfären är…

Läs mer

”Det borde vara en självklarhet att du som fött barn får tillgång till lättillgänglig och medicinskt korrekt information om vad som händer i din kropp och ditt psyke.”

Det borde vara en självklarhet att du som fött barn får tillgång…

Läs mer


EDUCATE

I en snabbt föränderlig värld krävs det att individer utvecklar förmågan att lösa komplexa problem och anpassa sig till nya situationer. Att vara praktiskt lösningsorienterad är en kritisk färdighet som behövs för att möta framtida kompetensbehov likväl som ett stark fokus på praktisk problemlösning och kreativitet för att driva entreprenörskap och innovation. Det uppmuntrar människor att tänka utanför boxen, utforska nya idéer och skapa produkter och tjänster som kan förändra samhället.

Drivhuset utbildar, tränar och inspirerar individer med praktiska konkreta forskningsbaserade verktyg. Detta förbereder individen väl för att vet varför, hur och vad som ska göras för att anta samhällets utmaningar, skapa innovation och hållbara lösningar.

Läs mer

EMPOWER

Vi arbetar med processer och verktyg som ger människor ökad makt, kontroll och befogenhet över sitt egna liv. Vi stärker individer så att de kan ta kontroll över sina egna handlingar och påverka sin egen situation. Vi ger individer och team tillgång till resurser, kunskap, utbildning och möjligheter så att de kan fatta informerade beslut och agera för att förbättra sin egen situation. Med andra ord ökar vi självförtroende och självständighet hos människor och gör dem kapabla att påverka sin omgivning och samhälle. Det finns fortfarande mycket att göra gällande jämlikhet, självständighet och mänskliga rättigheter.

Läs mer

TRANSFORM

Att transformera individer till att bli framtidens förändringsagenter innebär för oss att skapa en djupgående och långsiktig förändring i deras attityder, värderingar, kunskap och beteenden för att göra dem medvetna om och engagerade i samhällsutmaningar och innovation. Vi gör agenter av individer för positiv förändring i samhället och påverka deras beslut och handlingar för att främja hållbarhet på olika nivåer, från personlig till samhällelig. Vi måste gå bortom ytlig medvetenhet och skapa en djupgående förändring i allas synsätt och beteenden för att göra dem till aktiva medborgare som främjar en hållbar framtid för sig själva och kommande generationer. Det är en nyckelkomponent för att adressera de utmaningar som vår planet och samhälle står inför.

Läs mer

Några av våra projekt:

GREEN INNOVATION

Innovation på landsbygden. 2018-2021 kommer projektet som ägs av Drivhuset Skaraborg hålla företagssutvecklingsutbildningar, skapa nätverkskonferenser och en virtuell mötesplats för att utveckla ett digitalt företagssutvecklingsprogram. Allt kommer vara anpassat för företag inom den gröna sektorn och syftar till att skapa nya företag och nätverk, inspirera fler till nytänkande och öka kunskapen om innovation och affärsutveckling.

Läs mer

SCANDINAVIAN GROWTH CREATORS (SGC)

Med start i september 2019 samarbetar Drivhuset Göteborg med Chalmers, Connect Väst, Campus Varberg och flera Danska partners i projektet Scandinavian Growth Creators (SGC). Projektet finansieras av EU Interreg Öregrund-Kattegatt-Skagerrak. Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att 1000 studenter ska delta i projektet och att minst 42 nya jobb ska skapas.

Läs mer

EU-projekt i affärsöverlåtelser

Affärsöverföringar påverkar den ekonomiska tillväxten högre än nystartade företag. De flesta projekt och åtgärder fokuserar på att skapa nya företag, medan utmaningen att hålla företag framgångsrika inte täckas. Därför är projektets mål att undersöka, vidareutveckla och designa innovativa och överförbara modeller och verktyg för att underlätta överföringar av små och medelstora företag, göra dem allmänt tillgängliga och implementera dem i företag. Besök Inbets inbets.eu/

Läs mer

VÅRA MÖJLIGGÖRARE

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill ha stöd
Jag vill bli partner