E-faktor

Välkommen till E-faktor!

Vad är E-faktor?
E-faktor handlar om att koppla Linnéuniversitetets duktiga studenter till entreprenöriella projekt i såväl näringsliv som offentlig sektor. Detta gör vi genom att tillsammans med företag och organisationer skapa utvecklande projekt som studenter får möjlighet att söka genom en audition i mars 2018. Under audition får studenterna möjlighet att pitcha sig själva och företagen fungerar som jury och väljer ut de studenter som går vidare till speed-dating. Under speed-datingen får studenterna och företagen möjlighet att lära känna varandra bättre. Förhoppningsvis upplevs mötet positivt av båda parter och det genererar i en anställning i något av projekten under 2018. 

E-faktor för studenter:
Som student får du möjligheten att förbereda sig inför audition genom att gå kurserna "Kartlägg ditt personliga varumärke" samt "Lyckas med ditt CV och PITCH" som går av stapeln några månader innan auditiontillfället.  Som student ska du nämligen forma en intresseväckande presentation om dig själv på 90 sek samt lämna ditt CV under audition till företagen på plats. Är du student och vill veta mer om hur du får chansen att pitcha till dig ditt drömjobb? Välj då information till studenter i kolumnen bredvid! 

E-faktor för företag/organisationer: 
Är ditt företag/orgaisation intresserad av att utveckla er verksamhet med hjälp av Linnéuniversitetets duktiga studenter? Välj då information till företag i kolumnen bredvid!