Mötesplats

Utveckla din idé hos oss

I vår kontorsmiljö får du möjlighet att träffa andra som är i samma situation och du har nära kontakt med Drivhusets personal. Genom att driva din idé hos oss på Drivhuset får du även tillgång till kontorsmiljöerna på alla andra orter där Drivhuset finns. Snabbt kan du bygga ett stort nätverk med både entreprenörer och andra aktörer som är knutna till miljön. 

 

Mötesplats - Uppsala

I Uppsala kan du som entreprenör få tillgång till en miljö med kontorsplats, kollegor och affärsutvecklande aktiviteter. Läs mer om Drivhuset i Uppsalas kontorsmiljö på Salagatan.