Vinnare Idégeneratorn 2016

Nyhet 30 nov 2016 Skrivet av: Hanna Mörck

Efter en idéprocess där det både gäller att tänka snabbt och att tänka analytiskt. Efter två halvdagar med idégenerering, experter och träning i pitchteknik så är alla bidrag inlämnade och alla tävlande har pitchat för den allsmäktiga juryn. Vinnare är...Åstråket - där vatten föder rörelse.

VINNARE IDÉGENERATORN. Efter långa och svåra överläggningar med många bra förslag har juryn kommit fram till att  Grupp 8 bestående av Sanna Börjeson, Anders Liss och Anna Ljungström, har vunnit Idegeneratorn 2016. Grattis till vinnande laget och ett varmt tack till alla tävlande och alla bra förslag!

BILDEN: Anna Ljungström tar emot priset för det vinnande teamet. Priset delas ut av Turid Sandin Carlsson, operativ chef, SLU Holding. Svante Guterstam, strategisk planering och Jan Franzén, naturvårdsexpert, båda Uppsala kommun annonserar vinnarteamet trappen Ulls Hus tillsammans med Pernilla Westerback, projektledare Idégeneratorn, Drivhuset.

Motiveringen till det vinnande laget lyder:
 

"En övertygande pitch som med poetisk precision skapar en helhet av Åstråket. Förslaget väver elegant ihop vattnet som identitetsskapande element med ett attraktivt mobilitetspaket. Förslaget knyter Ulleråker till Uppsala, bjuder in Uppsala till Ulleråker med den uttalade värdegrunden ett Åstråk tillgängligt för alla.”

 

 
Läs sammanfattningen av det vinnande bidraget

ÅSTRÅKET - där vatten föder rörelse

Vi heter Anna, Anders och Sanna och pluggar alla tre på Uppsala universitet. Vi har alla olika utbildningsbakgrunder och kommer från olika platser men våra skillnader till trots fanns det något vi alla kunde enas om i början av projektet Åstråket, nämligen hur mycket vi saknar vatten i Uppsala. Där det finns vatten finns det rörelse. Den insikten ville vi ta vara i på utformandet av Åstråket och fokuserar därför på synliggörandet av vattnet. För att om man ser vatten bryr man sig om det. Genom att låta vattnet bli en naturlig del av Ulleråker kan vi skapa både kunskap, tillväxt, rekreation och ett hållbart samhälle.

För att synliggöra vatten och skapa mer rörelse i området tänker vi oss en vattenpark. Den kommer ha flera funktioner. Den ska fungera för vattenrening i den här komplexa vattensituationen, kunskapsspridning och nöje. Det kommer finnas ett café, en vacker strandpromenad, en lekplats, en lång och fin träkaj längs ån, men också dagvattendammar. Dessa håller kvar föroreningar så att dagvattnet kan renas innan det släpps ut och de ökar de biologiska mångfalden och grönskan på platsen. Vattendammarna blir en naturupplevelse och kan liksom hela parken användas i pedagogiskt syfte för att främja värnande av vatten.

Vi tror att caféet, grönskan, lekplatsen och dagvattendammarna lockar många barn och äldre. Men för att attrahera alla åldrar så kommer det även att finnas en badplats med hopptorn vid kajen. Här vill vi också ha en bastu öppen året om. Badplatsen kommer att ge incitament för renare vatten i Fyrisån. I området finns det även plats för boende, som liksom besökarna kommer gynnas av områdets utformning.

För att synliggöra Åstråket ännu mer och framförallt göra det lättillgängligt så vill vi även ha en elfärja. Den kommer att gå mellan city och Mälaren, och kommer att lägga till vid kajen invid vattenparken. Den kommer fungera både som ett alternativ till spårvagnen och hjälpa pendlare ta sig till stan, men också för att locka besökare till Ulleråker och vara en attraktion i sig själv. Eftersom Fyrisån sällan fryser så kommer den kunna gå året om.

Åstråket ska vara tillgängligt för alla, det är vår mest centrala värdegrund. Hela vårt koncept bygger vidare från denna värdering. Men hur löser vi tillgänglighetsfrågan i ett område med såna höjdskillnader? En linbana! Till skillnad från andra alternativ är det ett energisnålt, tyst och effektivt sätt att ta sig från höjden till ån. Människor kan röra sig under banan, den kan utnyttjas kring bebyggelser men framför allt så erbjuder den ett sätt för alla att få ta del av Åstråket.

Samtidigt som vi vill framhäva Åstråkets närhet till vatten så vill vi också förankra områdets rika historia. Vi har en ikonisk byggnad i det vackra gamla mentalsjukhuset som skapar en miljö som lämpar sig för konst, reflektion och aktivitet. Att röra sig omkring byggnaden är att röra sig på historisk mark, och man känner det.

Vi vill alltså ha en elfärja och linbana för att underlätta mobiliteten, och vi vill ha en vattenpark för att synliggöra vattnets värde. På så sätt kan Åstråket bli en naturlig mötesplats för Uppsalaborna året om, där Fyrisån möter Ulleråkers rika historiska värden på ett nytänkande och klimatsmart vis. Ni ser vilka fantastiska möjligheter det finns här!  Nu är det bara upp till kommunen att sätta igång byggandet. Nu kör vi!

BILDEN: Hela teamet i det vinnande laget: Anders Liss, Anna Ljungström och Sanna Börjeson.

 
Många bra idéer från samtliga deltagare

Det fanns även flera delförslag bland de tävlande som juryn bedömde var riktigt bra.
Däribland:

  • panncentral som värmestuga
  • vatten tom tits
  • ulleråkers hängande trädgårdar
  • omhändertagande av hospitalsbygganden som hub och aktiv mötesplats
  • Flytande utebad med bastu på vintern
  • Ny bro över ån till Årike Fyris
 
Om tävlingen

Tävligen pågick under två halvdagar och deltagarna har fått lära sig tips och metoder för caselösning, idégenerering och pitchteknik. Dessutom ges en kunskapsintroduktion till tävlingsämnet och experter finns på plats för att bidra med sakkunskap. 

Årets tema är ”Hållbara vardagsresor i årummet”. Inga förkunskaper behövs. Deltagarna delas in i grupper med blandade utbildningsinriktningar. Att medverka kostar ingenting och studenter från både SLU och UU är välkomna att anmäla sig. 

Stadsbyggnadsförvaltningen på Uppsala kommun ligger bakom årets case och förslagen som tas fram kommer att fungera som underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Uppsala. Årets vinnarlag vinner ett presentkort värde 800 kr.

Tävlingen arrangeras av Drivhuset och SLU Holding i samarbete med Ultuna Studentkår, föreningen för civilingenjörer i miljö- och vattenteknik (Wawe) och föreningen för energisystemteknologerna (ES).

Läs mer om Idégeneratorn här.

 

Uppdraget

Caseleverantör: Uppsala kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen.
Tema: Hållbara vardagsresor i Årummet.
Case (Något förkortad version): 

"Frågan till er är hur platsen vid årummet i Ulleråker bäst ska användas i framtiden och hur den kan bidra till staden som helhet. Vad ska området innehålla, som lockar personer både från Ulleråker och från resten av staden? Hur tar boende och besökare sig hit och härifrån? Vilka smarta mobilitetstjänster behövs för att ersätta behovet av bil? Hur kan de föreslagna lösningarna bidra till att lyfta fram vattnet som ett identitetsskapande element, som bidrar till de nya målpunkterna och som gör Åstråket mer intressant att röra sig i? "

Läs mer om uppdraget här.

 
Läs alla bidragen

Nedan följer ett pdf-dokument med alla tävlingsbidragen. Läs det, för det är framtidens Ulleråker du läser om!