Ansök till Drivhuset Potential Program / Apply for Drivhuset Potential Program

Kalender 31 januari 2018 - 16:30 till 28 februari 2018 - 18:30 Drivhuset Uppsala

Har du en affärsidé du vill förverkliga? Är du Uppsalas nästa toppentreprenör? Do you have a business idea you want to develop? Are you Uppsala's next top entrepreneur? For English, see below.

Sök till Drivhuset Potential Program - ett affärsutvecklingsprogram för dig som vill lära dig designa hållbara och lönsamma affärsmodeller kring dina affärsidéer. Under fem tillfällen får du kunskap och verktyg för att, tillsammans med Drivhusets affärsutvecklare och experter från näringslivet, utveckla din idé, identifiera dina kunder och maximera värdet du erbjuder dem.

Programmet är skapat för att stötta dig i de första stegen i din entreprenörsresa. I Drivhuset Potential Program får du kontinuerlig feedback och vägledning i din affärsutveckling, en chans att bygga ditt nätverk och lära känna andra entreprenörer i uppstartsfas, samt en möjlighet att testa på att pitcha din idé inför en erfaren panel. 

Vem kan delta?

Programmet passar dig som har en affärsidé eller nyligen startat företag och passar både produkter och tjänster, oavsett bransch, för så väl kommersiella som ideella idéer.

Programmets innehåll:

31 januari    16.30-18.30
Intro - programmets upplägg, intro till affärsutveckling och en gästföreläsare.

7 februari    16.30-19.00
Din idé - hur utvecklas den till en affärsmodell?

13 februari     16.30-19.00
Kunder - nå dem, förstå dem och lös deras problem.

21 februari    16.30-19.00
Värde - hur skapar du det och för vem?

28 februari    16.30-18.30
Final - presentation och feedback från en erfaren panel.

Ansökan

Kursavgift 150 kr, vilket inkluderar kursmaterial och fika. Ansök genom att maila en kort beskrivning av din affärsidé till uppsala@drivhuset.se. Sista ansökningsdag är 28 januari och vi tar in idéer löpande. Begränsat antal platser, så ansök så snart som möjligt!

------------------------------

 

Apply for the Drivhuset Potential Program - a business development program that teaches you how to design sustainable and profitable business models from your ideas. Over five sessions, you will get the knowledge and tools to, together with Drivhuset business developers and expert from our partners, develop your idea, find your customers and maximize the value you offer them.

The program is created to support you in the first steps of your entrepreneurial journey. In this program you will receive continuous feedback and guidance, an opportunity to build your network and get to know other entrepreneurs in their start up phase, as well as an opportunity to pitch your idea in front of an experienced panel.

Who can participate?

The program is aimed towards you who has a business idea or recently started your business and suits both products and services, commercial and non-commercial. 

Schedule and content:

January 31    16.30-18.30
Intro - programme content, intro to business development and a guest speaker.

February 7    16.30-19.00
Your idea - how to develop it into a business model?

February 13     16.30-19.00
Customers - reach them, understand them, solve their problems.

February 21   16.30-19.00
Value - how to create it and for whom?

February 28    16.30-18.30
Finale - presentation and feedback from an experienced panel.

Application

Course fee 150 kr, which includes course material and fika. Apply by sending an e-mail with a short description of your idea to uppsala@drivhuset.se. Last day for application is January 28. Places are limited - apply as soon as possible!