Aktuellt

 

 

Delta i våra aktiviteter och projekt - Uppsala

Archipelago Business Development

Kustnära och skärgårdsmiljöer i regionen mellan Åbo, Åland och Uppsala/Stockholm finns många företag som har en del utmaningar relaterat till miljön de verkar i. Transporter till öar och landsbygder, kort turistsäsong, okunskap om regionen, generationsskiften. Projektet syftar till att sätta entreprenörer, uppstartande företag, existerande föreag och studenter i kontakt med varandra för att trigga utveckling. Nya företag, nya affärsmodeller, nya idéer kan vara ett resultat av projektet.

I samarbete med EU, Interreg Central Baltic, Novia yrkeshögskola, Åbo Akademi, Södertörns högskola.

Läs mer på Interreg Central Baltic - en del av EU:s lokala finansieringsprogram för utveckling.