Partners

 

1

Finansiärer

Fyrbodals kommunalförbund

Högskolan Väst

Studentkåren vid Högskolan Väst

Tillväxtverket

Västra götalandsregionen

3

Silverpartners

SEB

4

Bronspartners

HÄLLER juridik

Leissner Data

Visma

5

Samarbetspartner

Aspia

Folkuniversitetet

Nyföretagarcentrum