Partners

 

1

Finansiärer

Fyrbodals kommunalförbund

Högskolan Väst

Nyföretagarcentrum

Studentkåren vid Högskolan Väst

Tillväxtverket

Västra götalandsregionen

3

Silverpartners

Eidar

Kraftstaden

Privab

PWC

SEB

4

Bronspartners

Folkuniversitetet

Gotanet

HÄLLER juridik

Visma