Idéutvecklare som vet vad som krävs för att lyckas

Nyhet 18 feb 2014 Skrivet av: Anna Powell

Den 29 januari slutpresenterade deltagarna i kursen Diplomerad Idéutvecklare sina idéer. Nu är det dags att ta nästa steg.

 – Deltagarna har i kursen fått verktyg och erfarenheter kring hur det fungerar och känns när man utvecklar idéer, nu ska de fortsätta använda verktygen och jobba vidare, säger kursledaren Anna Powell från Drivhuset vid Högskolan Väst.

Sedan mitten av oktober har en grupp på sex personer träffats varje vecka för att tillsammans utveckla idéer och entreprenöriella kompetenser. Kursen är ett samarbete mellan Folkuniversitetet och Drivhuset och är baserad på den senaste forskningen om entreprenörskap, detta med hjälp av Martin Lackéus som forskar om entreprenöriellt lärande vid Chalmers Entreprenörskola. Martin beskriver utbildningspaketet som unikt i sitt slag då det tidigare inte funnits en arbetsmodell som är så förankrad i aktuell forskning.

En stor del i kursen har varit att varva teori med praktik och alla deltagare har i ett tidigt skede fått testa sina idéer mot en tilltänkt målgrupp. De har fått skapa hypoteser kring exempelvis kund och kundvärde för att sedan få gå ut och testa om hypoteserna stämmer överens med verkligheten. Testerna har skett genom klassiska undersökningsmetoder så som intervjuer och observationer. Detta praktiska testmoment är inget som bara kommit in delvis i kursen, utan det är ett arbetssätt som genomsyrat kursen som helhet.

-      När man utvecklar nya idéer är det väldigt lätt att fastna i vad man själv tror att målgruppen vill ha, inte vad man vet att dem vill ha. För att vara säker på att den idé man utvecklar också är det målgruppen faktiskt eftersöker måste man ställa sig i målgruppens skor och lära känna den väl. Ju tidigare du går ut och undersöker, desto enklare blir det för dig att justera din idé efter målgruppen och att hitta en idé som faktiskt kan funka, säger Anna.

Gruppen är viktig i kursen då man tillsammans hjälper varandra att ge feedback på och utveckla varandras idéer. Personerna som gått utbildningen har haft olika ålder och bakgrund vilket har lett till många spännande samtal som gjort att såväl deltagare som idéer har växt och utvecklats under kursen.

Deltagaren Ingemar Ottemo är elektronikingenjör och sökte kursen för att få hjälp att göra något av hans många idéer. Att kursen har stort fokus på kund och kundvärde är något som han värderar högt. Det som Ingemar främst tar med sig från kursen är att kunna reflektera över vad man redan har och utgå ifrån detta när för att hitta och utveckla sin idé.

-      Det var detta som formade min nya idé. Man har mycket mer än vad man först tror, bara man sätter sig ner och tänker tillbaka, berättar han.

Ingemar ser även ett stort värde i att han i kursen fick testa idéerna praktiskt med nya verktyg och infallsvinklar. Han kommer även fortsätta att driva sin idé efter kursens slut. Det här är ingen kurs man sitter och lyssnar, vi fick leva oss igenom den – på riktigt. Har man chansen så gå den! Dessutom hade vi roligt! avslutar Ingemar.

Är du intresserad av att läsa samma kurs som Ingemar. Anmäl dig på folkuniversitetets hemsida!

 

Emelie Hanson

Drivhuset vid Högskolan Väst