Prins Daniel på besök!

Kalender 16 maj 2017 - 13:45 Entré AIL, Högskolan Väst

Den 16 maj kommer Prins Daniel tillsammans med entreprenörer att inspirera och diskutera entreprenörskap under ett öppet seminarium som sedan avslutas med rundabordssamtal. 

Öppet seminarium med Prins Daniel

Den 16 maj kommer Prins Daniel till Högskolan Väst för att träffa våra studenter. Besöket är en del i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship - en satsning som ska inspirera unga människor till entreprenörskap och företagande.Med sig har Prins Daniel en grupp utvalda entreprenörer/inspiratörer.

Försläsningen vänder sig i första hand till studerande och personal på Högskolan Väst. Läs mer om aktivteten här.

Rundabordssamtal med Prins Daniel

I samband med träffen kommer tre rundabordssamtal genomföras på temat entreprenörskap. Här kan du som student anmäla ditt intresse för deltagande för senast den 8 maj. 

Läs mer om aktiviteten här.