Lunchföreläsning 24/5 - Att bygga en stad -

Kalender 24 maj 2018 - 12:00 till 13:00 Drivhuset vid Högskolan Väst

En ny statskärna skall ta form, vad skall finnas kvar och vad skall göras om?

Uddevalla står inför en förändring, en nödvändig sådan. Handeln är till stor del förlorad till närliggande Torp köpcentrum och livet i centrum håller sakta på att minska.

Hur får man tillbaka en levande stadskärna med handel, caféer och restauranger. Kom till oss den 24/5 för att höra hur Uddevalla står inför en spännande förvandling och utmaning.

 

Anmäl dig genom att maila till hv@drivhuset.se, märk mailet Uddevalla.