Smedjan

I Smedjan skapas framtidens game changers. Nya lösningar på samhällsutmaningar, möter nya organisationsformer och affärsmodeller. Vi samlar Högskolan Västs mest driva studenter och skapar en hållbar framtid, såväl ekonomiskt som ekologiskt och socialt.

Vad är Smedjan?

Smedjan är ett s.k. extra curriculum-program som löper vid sidan av de ordinarie studierna. Programmet riktar sig till dig som vill utveckla en egen idé, dig som vill göra skillnad i samhället, eller bara skaffa dig nya färdigheter och öka sin anställningsbarhet. Du får lära dig nya metoder för att identifiera och ta dig an olika utmaningar inom ditt fält eller i samhället i stort, allt detta utifrån de kunskaper som du tagit till dig genom din utbildning.

Genom detta får du hjälp att nå din fulla potential, ta ansvar för ditt arbete och ditt privatliv och ta dig an såväl stora som små utmaningar på ett hållbart sätt. Här kan du förädla kunskap och bli en aktiv samhällsmedborgare.

Läs en av tre artiklar kopplat till Smedjan

Vad leder programmet till?

I Smedjan får du tillgång till en mängd värdefulla verktyg som hjälper dig att göra något mer av dina egna tillgångar och den kunskap som du fått till dig genom din utbildning på Högskolan Väst. De hjälper dig att utvecklas som person och att omsätta dina idéer och visioner till verklighet.

Programmet består av veckovisa workshops och seminarier inom bland annat hållbar utveckling, målsättning, konceptutveckling, nätverk och team. Programmet förgylls av såväl interna och externa föreläsare och träffarna varvas med eget arbete och studiebesök.

Inom ramen för programmet ges även individuell coachning. Vi väver samman självförverkligande, samarbete, att gå från idé till handling, tillämpning och problemlösning.

Vad får jag som student:
 • Öva på tillämpning av kunskap från din utbildning på verkliga samhälls- och organisationsproblem.
 • Lära dig mer om utmaningar inom specifika områden, så som demokratifrågor, social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 • Erfarenhet av att arbeta i en iterativ idéutvecklingsprocess.
 • Utöka ditt personliga och professionella nätverk.
 • Reflektera över din egen och gruppens utveckling, och erfarenhetsutbyte med andra personer och grupper.
 • Förberedelse för en framtida karriär inom ditt fält.

Vem söker vi?

Alla studenter vid Högskolan Väst är välkomna att söka programmet.

Vi söker dig som:
 • Har passion att utvecklas.
 • Kan se problem och vill göra något åt dem.
 • Får saker gjorda.
 • Söker inspiration.
 • Är nyfiken på entreprenörskap i olika former.
Utbildningens upplägg

Nästa omgång av programmet startar den 4 oktober 2017. 

Träffarna sker 1 gång/vecka med uppehåll över julhelgerna.  Programmet är kostnadsfritt.

Ansökan

Ansökan för årets omgång är nu öppen. Du anmäler dig till nästa omgång genom att fylla i formuläret här senast den 17 september. Du kommer senare bli kallad till intervju och antagning till programmet sker sedan närmare uppstart.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på kontoret annars kontaktar vi dig som sökt löpande.

Tipsa oss om deltagare

Känner du någon som du tycker skulle söka in till programmet? Tipsa oss genom att prata med oss direkt eller fylla i formuläret här så hör vi av oss.