Entreprenörskap i vuxen- och YH-utbildningar

Entreprenörskap handlar om företagsamhet i ett vidare begrepp och syftar inte enbart till eget företagande. Entreprenöriella färdigheter blir allt mer betydelsefulla i vår föränderliga och globaliserade värld.

Drivhuset i Trollhättan har under flera år framgångsrikt arbetat med entreprenörskaps-främjande aktiviteter i utbildningarna vid Högskolan Väst. Med stöd från Västra Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund har vi nu fått möjlighet att utöka detta arbete till vuxen- och YH-utbildningar runt om i Fyrbodal.

Rent konkret innebär det att de subventionerar halva kostnaden för Drivhusets insatser i vuxen- och YH-utbildningar under perioden 2014-2016 - en stor besparing för er, och en möjlighet att ta del av och testa Drivhusets koncept. 

Tillsammans kan vi öka entreprenörsandan och förutsättningarna för ett innovativt, livskraftigt och hållbart Fyrbodal!

Detta kan vi göra genom:

Hela delkurser i entreprenörskap
Drivhuset tar ett helhetsgrepp kring en hel delkurs i idéutveckling och entreprenörskap. Vi tar hand om allt, från undervisning till examination.

Föreläsningar och workshops
Skräddarsydda workshops och utbildningstillfällen för de utbildningar och kurser som ges inom ramen för YH-utbildning i Fyrbodal.

Vägledning
Sekretessbelagd vägledning för studerande och lärare vid YH-utbildning i Fyrbodal.

Verktyg
Praktiska verktyg och material, utvecklade i samverkan med forskare vid Chalmers entreprenörskola.