Våra partners

Våra partners är viktiga för verksamheten. Deras engagemang bidrar till att studenter och unga kan utveckla sitt entreprenörskap och sina affärsidéer.

I menyraden till höger kan du läsa mer om våra partners och varför de stöttar entreprenörskap.