Styrelse

Styrelsen för Drivhuset Stockholm

 
Ordförande:

Gunnar Eliasson, VD för Nordens Finansforum och tidigare bland annat programchef SNS, vd för Obligationsfrämjandet och Skattebetalarna.

 

Ledamöter:

Emma Tonnes, Generalsekreterare Ung Cancer. Tidigare regionchef för Företagarna Stockholms län och Ung företagsamhet Stockholm.

Ulf Eriksson, VD Scorx AB. Tidigare VD SU Innovation och VD SU Holding.

Bengt Åkesson, investerare och rådgivare i Adopteur AB, tidigare grundare och VD Åkesson & Curry AB.

Tommy Larsson Segerlind, Entreprenörskapsforskare vid Södertörns högskola.