Styrelse

Styrelsen för Drivhuset Stockholm

Ordförande:

Gunnar Eliasson, VD för Nordens Finansforum och tidigare bland annat programchef SNS, vd för Obligationsfrämjandet och Skattebetalarna.

Ledamöter:

Emma Tonnes, Regionchef Företagarna Stockholms län. Tidigare regionchef för Ung företagsamhet Stockholm.

Ulf Eriksson, VD Scorx AB. Tidigare VD SU Innovation och VD SU Holding.