Drivhuset Sverige blir Drivhuset Norden!

Nyhet 28 jun 2017 Skrivet av: 

Den Ekonomiska Föreningen Drivhuset Sverige byter nu namn till Ekonomiska Föreningen Drivhuset Norden som en konsekvens av starka samarbeten över de nordiska gränserna.

-”Vi har under en tid sett en ökad nordisk efterfrågan gällande den metod och det stöd Drivhuset kan ge studenter för stärka deras entreprenöriella förmågor. Vi finns idag på ett större antal orter i Sverige och sedan en tid tillbaka även vid Högskolan i Östfold, Norge. Den senaste tiden har vi fått intresseförfrågningar från ytterligare nordiska grannar, så ett namnbyte känns som ett naturligt och självklart steg på vår expansionsresa.” säger Magnus Lohe, ordförande i Drivhuset Norden.

Drivhuset är en universitets- och högskolenära verksamhet och en mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv. Genom våra insatser vill vi få fler att våga ta steget till att starta och driva eget. Fokus ligger på dig som entreprenör, inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig.

Drivhuset finns idag på 13 lärosäten i Sverige, från Malmö i syd till Umeå i norr samt från och med maj i Norge, Drivhuset Östfold, samt i flera starka samarbeten med olika lärosäten i Norden.

Genom de olika Drivhusen har hittills över 9000 st företag startats och över 36 000 vägledande möten har genomförts. Utöver detta har även ett större antal människor genom Drivhusets verksamhet fått en ökad entreprenöriell förmåga och med den bidragit som intraprenörer i befintliga verksamheter. Genom den utbildnings och inspirationsverksamhet som bedrivs ute på lärosätena skapas starka entreprenörer som bygger egna och andras företag.

Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där du som entreprenör löpande testar din tanke mot din målgrupp. På så sätt kan startsträckan kortas och företaget utvecklas i samklang med marknaden. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag som är redo för framtiden. Behållningen är över 1 000 nya företag i Sverige varje år.

”Generellt så är Sverige ett föregångsland gällande entreprenöriella stödssystem och det gläder oss mycket att kunna få dela vår kunskap och mångåriga erfarenhet med våra nordiska grannar, med målet ökad entreprenöriell drivkraft för fler studenter, över hela Norden! ” avslutar Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD Drivhuset Norden.