Södertörn Social Cup

Kalender 25 februari 2019 - 16:00 till 17 mars 2019 - 00:00 Södertörn högskolas studentkår Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge - Södertörn högskolas studentkår Huddinge

Har du en idé som förändrar världen? 

Södertörn Social Cup är en idétävling inom sociala innovationer som genomförs av Venture Cup, Drivhuset, Södertörn Högskola, NyföretagarCentrum Botkyrka - Huddinge, KI Innovation, Subtopia, Huddinge kommun och Botkyrka kommun.
Tävlingen riktar sig till tidiga startups inom sociala innovationer med fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål (Läs mer om dem här). Sociala innovationer syftar till att möta samhällsutmaningar med nya idéer och lösningar. Med denna tävling vill vi uppmuntra entreprenörer att ta sina idéer vidare med möjlighet att vinna pengar för att utveckla sin affärsidé.
Tävlingen är öppen för alla som verkar och har en koppling till Södertörn. En begränsning är dock att företagets sammanlagda intäkter inte får överstiga 1 000 000 kronor. Vidare får företaget inte tagit emot externt ägarkapital över 1 000 000 kronor.
Genom att vara med och tävla kvalificeras du även till att vara med i Venture Cups tävling STARTUP 2019 där du har chansen att vinna upp till 500 000 kr.

Anmälningstid:

Tävlingen öppnar den 6 februari och stänger den 17 mars 2019 kl. 23.59.

Vad ska lämnas in?

För att vara med och tävla vill vi att ni lämnar in ett Pitch Deck på max 20 slides. För mer information om vad detta är och vad den bör innehålla, se vår guide "How to create a Pitch Deck".
Du får även beskriva din startup med en video på max 3 minuter.
Du får tävla på både svenska och engelska.
Vem vinner?

Vid avslutad tävling bedöms alla inlämnade bidrag. 10 finalister väljs ut som får pitcha framför en jury på vårt finalevent den 22 mars.
Vid frågor, vänligen se kontaktuppgifter till höger.
Lycka till!