Legala aspekter inom aktieägaravtal

Kalender 15 november 2018 - 16:00 till 17:00 KLA -Legal

Är ni i uppstartsfasen utav era bolag och söker råd på hur ni rättvist utformar ett aktieägaravtal? 

 

KLA - Karlerö Liljeblad Advokatbyrå håller torsdagen den 15 november kl. 16:00 en föreläsning om legala aspekter kring aktieägaravtal. Under föreläsningen kommer Martin Orehag dela med sig av sina erfarenheter som jurist och ge råd på hur ni tillvaratar era intressen vid utformningen av ett aktieägaravtal. 

Varmt välkommna!