KLA Legal: Legala aspekter i aktieägaravtal

Kalender 16 april 2018 - 17:00 till 18:00 Advokatfirman Liljeblad & Co KB 5 Engelbrektsgatan 114 32 Stockholm

Entreprenörer,

Är ni i uppstartsfasen utav era bolag och söker råd på hur ni rättvist utformar ett aktieägaravtal? 

 

KLA - Karlerö Liljeblad Advokatbyrå håller måndagen den 13 november kl. 17:00 en föreläsning i legala aspekter kring aktieägaravtal. Under föreläsningen kommer Marin Orehag dela med sig av sina erfarenheter som jurist och dela råd på hur ni tillvaratar era intressen vid utformningen av ett aktieägaravtal. 

Varmt välkommna!