Generera affärsidéer

Kalender 16 november 2017 - 16:00 till 17:00 söderS studentkår - Alfred Nobels allé 9, 141 89 Huddinge

Workshop i idégenerering

Du som deltagaren ska vid workshopens slut ha förståelse för hur nya möjligheter kan
identifieras och nya idéer skapas. Deltagaren ska också ha utifrån sig själv och sina egna
tillgångar identifiera ett antal möjligheter och utifrån dessa välja ut en värdeskapande
idé som denne vill arbeta vidare med.