Partners

 

1

Partner

Agroväst

Gothia Science Park

Green Tech Park

IDC West Sweden

Länsförsäkringar

PWC

SEB

Wrebit

Bokför enkelt i din mobil

Finansiär

Biologiska Yrkeshögskolan

EU-program Interreg Baltic Sea Region

Formakademin

Högskolan i Skövde

Institutionen för kulturvård - Göteborgs Universitet

Näringsdepartementet

Skaraborgs Kommunalförbund

SLU

SLU Holding

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Västra Götalandsregionen