Om Drivhuset

Drivhuset - där studenters idéer växer!

Drivhuset hjälper nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ kontorsmiljö skapar vi framtidens företag och fler entreprenöriella individer.

Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där du som entreprenör löpande testar din tanke mot din målgrupp. På så sätt kan du korta din startsträcka och ditt företag utvecklas i samklang med marknaden. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag som är redo för framtiden. Behållningen är över 1 000 nya företag i Sverige varje år. Testa oss du också! 

Om Drivhuset - Skaraborg

Till följd av GDPR har Drivhuset definierat hanteringen av personuppgifter tillhörande entreprenörer i systemet.

Vilka personuppgifter finns lagrade och vad används de till? Kan jag få reda på vad Drivhuset har lagrat om mig och kan jag få de ändrade eller raderade?

Dessa frågor besvaras i det dokument som Drivhuset sammanställt centralt för hela organisationen. Se länkad PDF för att läsa det i sin helhet.