Mellby Gård i nytt samarbete med Drivhuset för ökat entreprenörskap!

Nyhet 11 nov 2016 Skrivet av: Anna Nilson

Koncernen Mellby Gård inleder nu samarbete med Drivhuset. Drivhuset stödjer entreprenörer till att starta och driva företag framgångsrikt. Syftet med samarbetet med Mellby Gård är att dra nytta av dess erfarenhet, kunnande och nätverk och därmed bidra till att ytterligare förädla Drivhusets kärnverksamhet.

-Jag har alltid imponerats av Drivhusets förmåga att skapa entreprenörer utav unga, ambitiösa studenter. De fyller en viktig samhällsfunktion, och från Mellby Gårds sida hoppas vi nu kunna hjälpa dem att växa ytterligare. Vi delar deras värderingar och därför är vi naturligtvis stolta över detta partnerskap, säger Johan Andersson, vd i Mellby Gård.

Mellby Gård är en familjeägd, långsiktig investerare som investerar i verksamheter med tydlig tillväxtpotential och med målsättningen att ta företag från lovande till ledande, i en stor bredd av branscher.

-Det är fantastiskt roligt och mycket spännande att vi nu går in i ett partnerskap med Mellby Gård, säger Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD Drivhuset Sverige. Hela Mellby Gård med de individer, företag och strategiska investeringar som gjorts och görs andas entreprenöriell drivkraft. Mellby Gård har även en tydlig koppling till utbildning, forskning och verksamhet kopplat till dessa, vilket ytterligare förstärker en självklar känsla av ett partnerskap tillsammans med Drivhuset. Individers passion för innovation, hunger efter kunskap och kreativitet kopplat till genomförandekraft för nya och befintliga företag är något som vi också delar. Vi ser verkligen fram emot att inleda och utveckla detta samarbete, avslutar Anna-Carin Sandberg Jödahl.

Drivhuset arbetar rikstäckande och bedriver verksamhet på 14 orter i Sverige från Umeå i norr till Malmö i söder med stark koppling till högskolor och universitet. Under vår mer än 20- åriga resa har vi träffat 17 000 entreprenörer under 34 000 vägledningsmöten. Hittills har det genererat fler än 8 600 startups. Drivhuset genomför poänggivande kurser eller kursmoduler på ett flertal högskolor och universitet samt arrangerar innovationslabb för såväl studenter som offentlig förvaltning och näringsliv. Genom en stark förankring hos akademi, departement, myndigheter och andra offentliga aktörer har vi byggt upp en stark nationell plattform. Tillsammans med Chalmers Entrepreneurship & Strategy, ett av världens topprankade universitet vad gäller innovation och entreprenörskap, har Drivhuset utvecklat en ny metod för affärsutveckling – Loopmetoden. 

För ytterligare information om samarbetet:

Johan Andersson, VD, Mellby Gård AB

johan@mellby-gaard.se , 0708-88 33 06

Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD, Drivhuset Sverige

ac.sandberg.jodahl@drivhuset.se , 0733-704050