Kundlojalitet

Kalender 13 november 2018 - 08:00 till 09:30 Fullmäktigesalen, Lidbeckska huset, Gamla stadens torg 2 i Lidköping.

Vad är det som gör kunden lojal och vilken typ av lojalitet är det vi tänker på? Margareta berättar om vilka åtgärder som är värda att satsa på och hur du värderar vilka lojalitetsåtgärder som är viktiga för det egna företaget. Lojalitetsskapande åtgärder behöver inte vara dyra eller svåra – tänker man efter så kan alla verksamheter lätt förbättra något!

Margareta Boström är konsumentbeteendeexpert och affärsutvecklare som idag ansvarar för kundundersökningar och insightarbete i Julakoncernen och med tidigare ansvar för Julas butikskommunikation. Hon har en bakgrund som lektor i marknadsföring på olika högskoleprogram samt projektledare inom IT och trycksaksproduktion.