Gå prideparaden med Drivhuset

Kalender 30 september 2017 - 16:00 Heden P4, Skövde

Häng med oss på Skövde Prides parad!

Vi samlas på Campus kl 15:00

Skövde Pridefestival är en kulturfestival som söker skapa trygga mötesplatser för HBTQ-personer och andra utsatta grupper samt för alla som stöttar och känner sig delaktiga i dessa värderingar som verkar för allas lika värde och ökad jämlikhet i samhället. Festivalen är till för att lyfta upp normkritik och verka för en positiv samhällspåverkan. Alla som delar denna värdegrund är, tillsammans med oss på Drivhuset, varmt välkomna att delta under paraden.