Entreprenörskap och företagande i vuxenutbildningar

Kalender 1 april 2017 - 00:00 till 31 mars 2020 - 23:55 Skaraborg

Motiverande och handlingsbaserade metoder för värdeskapande pedagogik samt entreprenörskap och företagande.
En certifiering som kvalitetssäkrar er utbildning!

Drivhuset Sverige har sedan 2011 ett etablerat samarbete med Chalmers tekniska högskola, avd Entrepreneurship & Strategy, kring metodutveckling.
Resultatet av detta samarbete har utmynnat i en handlingsbaserad metod i värdeskapande, Loopmetoden, som testats över hela Sverige i och utanför akademiska miljöer. Drivhuset har sedan 2009 arbetat i akademiska miljöer i Skaraborg med att utveckla entreprenöriella egenskaper som främjar utveckling av studenters förmågor att omsätta värdeskapande förändringar i praktiken. Denna förmåga efterfrågas starkt bland blivande arbetsgivare och är även en viktig kunskap om man istället väljer att starta eget företag.

Vad är värdeskapande pedagogik och Entreprenörskap?

Som de flesta när man hör ordet entreprenörskap så tänker du säker på ekonomi och företagande. Detta är delvis rätt, men bara en liten del av vad begreppet egentligen innebär. Vi pratar om värdeskapande pedagogik som en metod inom utbildning som utvecklar entreprenöriella förmågor så som ökad självinsikt,ökad tolerans för osäkerhet och ökat självförtroende. Denna metod kan appliceras i alla ämnen och inom alla utbildningar och visar även på ökad motivation till studierna. Om arbetssättet löper som en röd tråd genom hela utbildningen förändras även de studerandes attityder till entreprenörskap, utveckling och eget företagande.

Entreprenörskap i vuxenutbildningar

För att höja attraktiviteten på utbildningar och möta efterfrågan på kompetenser från arbetsmarknaden samt bistå samhället med nya företag och innovativa lösningar genomför nu Drivhuset Skaraborg ett projekt fram till 2020-03-31 som finansieras av Skaraborgs Kommunalförbund och Västragötalandsregionen.
Projektet syftar till att öka inslaget av entreprenörskap i vuxenutbildningar bland annat genom att öka personal och lärares kunskaper och attityder till entreprenörskap och värdeskapande pedagogik och därmed skapa ett långsiktigt förändringsarbete inom utbildningarna. Satsningen kommer medföra att utbildningarna erhåller en certifiering som kan användas i marknadsföring till studenter och vid ansökningar av nya utbildningar.

Har du frågor? Hör av dig!

Josefina Lönn
Projektledare
josefina.lonn@drivhuset.se
073 560 57 85

Anders Nyström
anders.nystrom@drivhuset.se
070 333 52 92