Partners

1

European Union

Interreg Central Baltic

Liber - gränslöst lärande

Liber utvecklar, förädlar och distribuerar läromedel, e-läromedel, kurslitteratur och facklitteratur i syfte att på bästa sätt stödja den lärande individen i skolan, högskolan och i yrkeslivet.

Mellby gård

Näringsdepartementet

Skogsstyrelsen

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Stena Fastigheter