Partners

1

European Union

Interreg Central Baltic

Mellby gård

Näringsdepartementet

Skogsstyrelsen

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Vårt arbete bidrar till hållbar tillväxt. Tillväxtverket är en nationell myndighet.

Stena Fastigheter

2

SH Bygg