Uppdrag

Drivhusets kompetens är inte öronmärkt för studenter utan kan användas i de flesta sammanhang rörande entreprenörskap och affärsutveckling för nya och befintliga företag, föreningar och organisationer. 

Ett övergripande syfte för Drivhuset Örebro är att vitalisera näringslivet i Örebro län genom informationsspridning, matchining, entreprenörskapsevent, utbildningar med mera. Här nedan följer exempel och befintliga uppdragsgivare.

Samarbetsexempel:

 • Matchning och kontaktnät
 • Uppdragsutbildning inom entreprenörskap och affärsutveckling
 • Föreläsningar kring teman inom entreprenörskap och affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, ekonomi och juridik m.m.
 • Nätverksingångar att kunna nå vår målgrupp, över 17 000 studenter och inskrivna Drivhuset-entreprenörer
 • Skräddarsydda workshops och events - målgruppsanpassat och med matchning och nätverkande som målsättning
 • Informationsspridning/marknadsföring till våra direktkanaler av studenter och entreprenörer
 • Vi genomför uppdrag på både svenska och engelska

 Uppdragsgivare:

 • Regionen Örebro 
 • Behrn fastigheter
 • Almi företagspartner
 • Yrkeshögskolan 
 • Solo-Mikroprojektet
 • Studieförbundet
 • Entreprenörskapsforum
 • Svenska Institutet
 • Skogsstyrelsen
 • Laxå kommun
 • Lindesbergs kommun
 • Södertälje kommun