Uppdrag

Drivhusets kompetens är inte öronmärkt för studenter utan kan användas i de flesta sammanhang rörande entreprenörskap och affärsutveckling för nya och befintliga företag, föreningar och organisationer. 

Ett övergripande syfte för Drivhuset Örebro är att vitalisera näringslivet i Örebro län genom informationsspridning, matchining, entreprenörskapsevent, utbildningar med mera. Här nedan följer exempel och befintliga uppdragsgivare.

Samarbetsexempel:

  • Matchning och kontaktnät
  • Uppdragsutbildning inom entreprenörskap och affärsutveckling
  • Föreläsningar kring teman inom entreprenörskap och affärsutveckling, marknadsföring och försäljning, ekonomi och juridik m.m.
  • Nätverksingångar att kunna nå vår målgrupp, över 17 000 studenter och inskrivna Drivhuset-entreprenörer
  • Skräddarsydda workshops och events - målgruppsanpassat och med matchning och nätverkande som målsättning
  • Informationsspridning/marknadsföring till våra direktkanaler av studenter och entreprenörer
  • Vi genomför uppdrag på både svenska och engelska

 Uppdragsgivare:

  • Regionen Örebro 
  • Behrn fastigheter
  • Almi företagspartner
  • Yrkeshögskolan 
  • Solo-Mikroprojektet
  • Studieförbundet
  • Entreprenörskapsforum
  • Svenska Institutet
  • Skogsstyrelsen
  • Laxå kommun
  • Lindesbergs kommun
  • Södertälje kommun