Partners

1

Finansiärer

Region Örebro Län

Region Örebro län är en arena för regionalt utvecklingsarbete vars uppdrag är att arbeta för tillväxt och livskvalitet i hela regionen.

Tillväxtverket

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, gör det enklare för företag och bidrar till hållbar tillväxt.

Örebro Kommun

Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun. I Örebro finns drygt 12 000 registrerade företag.
2

Finansieringspartners

ALMI

Almis erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.

Behrn fastigheter

Behrn fastigheter är det gamla familjeföretaget som svarar för modern fastighetsvård från tradition och kunnande.

IT-mästaren

IT-mästaren levererar kundens IT-vardag som en helhetstjänst med bästa support, bred kunskap och proaktivitet.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bergslagen är både försäkringsbolaget och banken som gör det enklare för dig att sköta ditt företag.

Swedbank

Swedbank har med 7,8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags-/organisationskunder flest antal kunder i Sverige.
3

Business box-partners för våra entreprenörer

KPMG

KPMG erbjuder branschspecifika och kvalificerade tjänster inom ekonomi, revision, skatt och rådgivning.

Liljedal Communication

Liljedal Communication arbetar lokalt och globalt med resultatorienterad marknads- och samhällskommunikation.

Lindahl

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande rådgivare inom affärsjuridikens alla stora områden.

Länsförsäkringar

Länsförsäkringar Bergslagen har 15 kontor i Västmanlands och Örebro län. De erbjuder bank, försäkring, fastighetsförmedling.

PRINTELITEN

Printeliten är ett serviceföretag inom trycksaker, storformat, utställning, ritningshantering och digitala skärmar.

Swedbank

Swedbank har med 7,8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags-/organisationskunder flest antal kunder i Sverige.

VISMA

Visma arbetar nära Sveriges småföretagare och är en ledande leverantör av produkter/tjänster som effektiviserar verksamheter.

WREBIT

Wrebit är den kompletta appen för fakturering och bokföring. Med några knapptryck kan du fakturera och bokföra.
4

Samarbetspartners

Creative House

I Creative House möts många små innovativa och kreativa företag i ett ”tillsammans är vi starka” tänk.

Företagarna

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Företagarna företräder närmare 75 000 företagare.

Handelskammaren Mälardalen

Handelskammarens uppdrag är viktigt och tydligt: att främja näringslivet i regionen och företräda företagens intressen.

Örebro Studentkår

Örebro studentkår företräder alla studenter och doktorander vid Örebro universitet.

Örebro Universitet

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter.