Verksamhetsberättelse för 2016

Välkommen att läsa Drivhusets verksamhetsberättelse från 2016! 

Här har vi gjort en översikt för dig som vill läsa om vad Drivhuset gjort under året, i text, case, siffror och illustrationer.

Visste du att under år 2016 hade Drivhuset Örebro 327 vägledningssamtal, 133 enskilda idéer har presenterats och vi var med vid 43företagsstarter?

Här ser du första sidan i verksamhetsberättelsen. Vill du se hela? Klicka på bilden.