Drivhuset Örebro styrelse

Styrelsens för Drivhuset Örebro består av följande personer: 

Mikael Fällman
Ordförande
Almi Företagspartner

Christian Behrn
Vice ordförande
Behrn Fastigheter AB

Victoria Bromark
Advokatfirman Lindahl

Linn Ellfolk
Ordförande Örebro studentkår 

Karl Hulterström
Svenskt Näringsliv

Fredrik Jonsson
Länsförsäkringar Bergslagen

Niclas Molinder
Auddly

Alisa Murtic
Swedbank Örebro

Maria Silverlid (adj)
Örebro kommun

Camilla Bergholm
Verksamhetschef Drivhuset