Drivhusets hantering av personuppgifter

Nyhet 31 maj 2018 Skrivet av: Anders Jakobson

Till följd av GDPR har Drivhuset definierat hanteringen av personuppgifter tillhörande entreprenörer i systemet.

Vilka personuppgifter finns lagrade och vad används de till? Kan jag få reda på vad Drivhuset har lagrat om mig och kan jag få de ändrade eller raderade?

Dessa frågor besvaras i det dokument som Drivhuset sammanställt centralt för hela organisationen. Se länkad PDF för att läsa det i sin helhet.