Drivhuset öppnar nu sitt första kontor i Finland!

Nyhet 4 jun 2018 Skrivet av: Anders Jakobson

Pressmeddelande, 4 juni 2018.

- Vi lärde känna Drivhuset första gången för tre år sedan och fattade tycke för de processer och arbetssätt Drivhuset representerade. Vi har strävat efter ett ökat samarbete med Drivhuset redan några år och nu är vi här: fullvärdig medlem och det första Drivhuset i Finland startas nu av Yrkeshögskolan Novia! Våra studerande inom företagsekonomi har i åtta år redan studerat enligt teaminlärning, vilket betyder att de grundar företag redan under första året. Nu får vi ytterligare verktyg och kunskap om affärsutveckling och kan bli ännu bättre på att hjälpa studerande, både i teamen och enskilt, att hitta det rätta erbjudandet till kunden. Drivhuset Novia kommer att omfatta alla campus (Åbo, Raseborg, Vasa och Jakobstad), men vi börjar i Åbo och Raseborg. Det blir en spännande resa att starta upp verksamheten i Finland! - säger Camilla Ekman, Head of Business Administration, Senior Lecturer samt Team Coach vid Yrkeshögskolan Novia, Novia University of Applied Sciences.

Drivhuset är en universitets- och högskolenära verksamhet och en mötesplats för dig som vill utveckla affärsidéer och entreprenöriellt driv. Genom våra insatser vill vi få fler att våga ta steget till att starta och driva eget. Fokus ligger på dig som entreprenör, inte på idén, för idéer bedömer vi aldrig.

Drivhuset finns i dag på 13 lärosäten i Sverige, från Malmö i syd till Umeå i norr samt i Norge, genom Drivhuset Östfold. Ungefär 900 företag startas varje år genom Drivhusets verksamhet, utöver detta har även ett större antal människor genom Drivhusets verksamhet fått en ökad entreprenöriell förmåga och med den bidragit som intraprenörer i befintliga verksamheter. Genom den utbildnings och inspirationsverksamhet som bedrivs ute på lärosätena skapas starka entreprenörer som bygger egna och andras företag.

Framgångsfaktorn är en verklighetsanpassad process, där du som entreprenör löpande testar din tanke mot din målgrupp. På så sätt kan startsträckan kortas och företaget utvecklas i samklang med marknaden. Genom sakkunnig kompetens och praktiskt arbete uppnår Drivhuset konkreta resultat i form av livskraftiga företag som är redo för framtiden. Behållningen är över 900 nya företag i Sverige varje år.

- Vi har under en tid sett en ökad nordisk efterfrågan gällande den metod och det stöd Drivhuset kan ge studenter för att stärka deras entreprenöriella förmågor. Generellt så är Sverige ett föregångsland gällande entreprenöriella stödssystem och det gläder oss mycket att kunna få dela vår kunskap och mångåriga erfarenhet med våra nordiska grannar, med målet ökad entreprenöriell drivkraft för fler studenter, över hela Norden. Vi finns i dag på ett större antal orter i Sverige och sedan en tid tillbaka även vid Högskolan i Östfold, Norge. Den senaste tiden har vi fått intresseförfrågningar från ytterligare nordiska grannar och det är med stolta och förväntansfulla steg vi nu tar steget in i Finland! avslutar Anna-Carin Sandberg Jödahl, VD Drivhuset Norden.