Zinkgruvan re:think - Brain Days, Hallsberg

Kalender 21 mars 2019 - 11:00 till 14:00 Hotell Stinsen, Hallsberg

Nu startar Zinkgruvans entreprenörsprogram re:think och inleds med fyra Brain Days på olika platser i Örebro län. Brain Days är den första fasen av fyra för att inspirera dig att delta i vårt unika entreprenörsprogram.

I entreprenörsprogrammet re:think, fokuserar vi på att hitta ungdomar upp till 35 år, som vill utveckla hållbara idéer för framtiden och som kan skapa affärs- och samhällsnytta på kort och lång sikt. Programmet erbjuder dig möjligheter att utveckla din fantasi, kreativitet och entreprenörskapsförmåga. Genom att vara intresserad och nyfiken får du chansen att hitta din unika drivkraft. Du får också kunskaper i idéutveckling och entreprenörskap, som kan leda till nya spännande företagsidéer. Det är helt gratis och vänder sig till ungdomar upp till 35 år.

Varje Brain Day-event kommer att innehålla en inspirationsföreläsning om hållbar utveckling, korta presentationer av lokala entreprenörer och samtal om hållbart entreprenörskap. Dagarna riktar sig till ungdomar upp till 35 år och alla som arbetar med att främja entreprenöriell utveckling – medborgare, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle.

Brain Days - När och var?
Tider för dagen är 11-14, inkl. vegetarisk mingellunch.

19/3 Askersund, Hotell Norra Vättern
21/3 Hallsberg, Hotell Stinsen
26/3 Laxå, Kunskapens Hus
28/3 Örebro, Creative House

Kontakt och mer information
För mer information och anmälan till programmets andra faser, se www.zinkgruvanrethink.se
eller kontakta Suzanne Karlsson 0703-87 82 82 eller Camilla Bergholm 070-99 88 517.

Eventet är helt gratis att gå på och du kan anmäla dig nedan.

Du kan läsa mer om programmet under Brain Days-eventen i den bifogade pdfen.