Studenter är framtidens entreprenörer

Det visar Drivhusets senaste attitydundersökning Attityd 12/13. Närmare 9 000 studenter har svarat på frågor kring hur de ser på entreprenörskap och företagande. Resultatet är tydligt. Det är här vi har framtidens entreprenörer. 

Närmare 9000 studenter har svarat på frågor och i undersökningen framkommer bland annat att sju av tio studenter kan tänka sig att bli företagare.

I undersökningen har studenterna svarat på frågor om erfarenhet av företagande, affärsidéer, syn och kunskap om företagande samt lämnat egna förslag på vad de tror skulle kunna öka intresset för entreprenörskap.

Att studenter skulle förstå att de sitter på massor med kunskap för att kunna driva ett företag. Många studenter ifrågasätter sin kunskap och tror att ett eget företag är för svårt och tidskrävande. Genom att uppmuntra studenter till att utnyttja sin kunskap inom det ämne de läser i kombination med att studenterna får redskapen för att driva ett företag fungera inspirerande. En självfortroendeboost kan heller aldrig sitta fel. (Student, Linköpings universitet)

Undersökningen är finansierad av Tillväxtverket och medverkande lärosäten.