DRIVHUSET ÖPPNAR I NORGE

Nyhet 16 sep 2014 Skrivet av: Anna Lärk Ståhlberg

Drivhuset Sverige är mycket glada över att kunna hälsa Drivhuset i Östfold välkomna som medlemmar i den Ekonomiska Föreningen Drivhuset Sverige! Solveig Kristine Østby Vitanza, daglig leder för Drivhuset Østfold ser flera fördelar med medlemskapet.

–     Vi er utrolig stolte av å få delta i en så veletablert organisasjon som Drivhuset. Drivhuset Sverige har gjennom 20 år vist seg som en solid støtte til entreprenører ved svenske høgskoler og de kan vise til gode resultater. Sammen ønsker vi å styrke Drivhuset ytterligere ved å samarbeide på tvers av grensen og dermed gi våre gründere et enda bredere nettverk og internasjonale verktøy.  
 

I och med att Norge går in som medlemmar så är det också för första gången Drivhuset öppnar upp för sitt arbete på en internationell basis. Men Anna-Carin Sandberg Jödahl, vd för Drivhuset Sverige tror inte att det är en engångsföreteelse.

–     Jag ser det som en viktig milstolpe, ett första steg till att Drivhuset går över nationsgränser med den metod och det koncept som vi redan har arbetat framgångsrikt med i över 20 år i Sverige.

Anna-Carin ser samarbetet med Högskolan Östfold och Drivhuset Östfold som en fantastisk möjlighet att inte bara sprida Drivhusets koncept in till ytterligare länder utan även att kunna skapa entreprenörsnätverk och spännande entreprenörssamarbeten över landsgränser.

Under det senaste året har Högskolan Östfold och Drivhuset vid Högskolan Väst i Trollhättan bedrivit ett gemensamt interregprojekt för att göra detta möjligt. Men historiken går längre tillbaka än så.

–     De har varit nyfikna på vår verksamhet i flera år och har kommit på studiebesök i flera omgångar. Studenterna som läser på Innovasjon och projektledelse har varit här och önskat att även de skulle ha ett Drivhus hos sig för att få hjälp att utveckla idéer och starta företag, säger Anna Lärk Ståhlberg som är vd för Drivhuset vid Högskolan Väst.

Kontakt:

Anna-Carin Sandberg Jödahl, vd för Drivhuset Sverige: 0733-704050

Solveig Kristine Østby Vitanza, daglig leder för Drivhuset Østfold:+4798215678