Projektledningskurs/LOOPA del 1/3

Kalender 21 mars 2017 - 17:00 Hörsalen Falken, Nygatan 18B

Drivhuset erbjuder en utbildning på tre tillfällen inom vår metod LOOPA, som är framtagen tillsammans med Chalmers School of Entrepreneurship. Utbildningen kommer ha fokus på projektledning, då den hålls i samband med E-faktor. Vill du läsa mer om detta finns det information under fliken "E-faktor". 

Alla är välkomna – du får mer än gärna anmäla dig även om du inte deltar i E-faktor. Efter utbildningen kommer du få ett diplom i ämnet från oss på Drivhuset. 

Utbildningen kommer att utgå från en metod som kallas LOOPA. LOOPA är applicerbart på alla typer av idéer, oavsett om det är en produkt eller tjänst, oavsett bransch och om produkten/tjänsten är kommersiell eller ideell. Metoden ger olika verktyg i affärsutveckling, som exempelvis handlar om idégenerering, kundsegment/målgrupp, positionering, pitch, affärsmodeller och partnerskap. Att ”loopa” handlar om att förvandla antaganden till fakta genom att loopa mot en potentiell kund, alltså att fråga ut och observera sina potentiella kunder för att kunna utveckla sin idé. I utbildningen kommer vi även gå igenom grunderna i projektledning, så som ekonomiska begrepp, projektstyrning, projektkommunikation och osäkerhetsanalyser. 

Det här är en intensivutbildning som kan ge dig grundläggande kunskaper i affärsutveckling och projektledning. Perfekt för dig som vill få grunderna i att vara entreprenör eller vill ha en framtid som projektledare. 

Utbildningen kommer hållas av Drivhuset i hörsalen på Falken tre tisdagar i rad:
21/3 start 17.00
28/3 start 17.00
4/4 start 17.00

Varje tillfälle kommer att pågå i cirka 2 timmar. Missa inte att anmäla dig till alla tre tillfällen!