Partners

1

Guldpartner

Malmö stads näringslivskontor

Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet. Vi jobbar i huvudsak med tre fokusområden: företagsutveckling, företagsetablering och entreprenörsutveckling.

Malmö universitet

Bland Malmö universitets studenter är intresset för att starta eget företag stort. den entreprenörsandan vill Malmö universitet ta vara på och stimulera. Nätverk, utbildningar och samarbeten är några av de aktiviteter som universitetet anordnar.

Region Skåne

Näringslivsutveckling, Region Skåne har till uppgift att bedriva arbete för att på olika sätt främja tillväxt. I Skånes Regionala Tillväxtprogram tas ett övergripande grepp om de områden Skåne behöver satsa på för att bli en attraktiv region.

SEB

Det är mycket att tänka på när man driver eget företag. Därför har SEB paketlösningar och specialutbildade rådgivare som är extra bra på att ta hand om dig som är småföretagare.

Sparbanksstiftelsen Öresund

Stiftelsen delar ut bidrag till projekt som bidrar till regionens utveckling i syfte att främja näringsliv, barn och ungdom, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Tillväxtverket ska ha en aktiv och strategisk roll, till stöd för entreprenörskap, företags konkurrenskraft.
3

Silverpartner

LRF Konsult

LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1500 medarbetare. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, skatter, skog och fastighetsförmedling finns på över 135 orter över hela landet.
4

Bronspartner

@graphiken

Ett tryckeri mitt i centrum på Adelgatan, nära och bra. @Graphiken har ett kreativt team som hjälper från idé till fotografering, grafisk profil och tryck. Allt från design till färdig produkt för alla trycksaker.