Vi söker en praktikant!

Nyhet 18 maj 2015 Skrivet av: Anna Steen

Vill du hjälpa Drivhuset i Malmö att lösa framtida kommunikationsutmaningar?

Drivhuset i Malmö arbetar nära och aktivt med informations- och kommunikationsfrågor. Målgruppen studenter är växlande vilket gör att metoderna alltid måste testas och utvecklas.
Missa inte chansen att få Sveriges roligaste praktikplats!

Under hösten 2015 har vi några olika utmaningar som du kommer vara delaktig i:

- Utveckla det långsiktiga strategiska arbetet med kommunikation för Drivhuset Malmö. Du kommer att få fria händer i arbetet med att utveckla och samtidigt implementera en strategi.
- Vi arbetar löpande med Drivhusets marknadsföring gentemot studenter, näringsliv och intressenter. Det innebär allt ifrån mässdeltagande, föredragshållande och sociala medier till praktiskt kampanjarbete.
- I rollen som praktikant kommer du har stor frihet att ta del av det som känns spännande och göra viktiga insatser med den kompetens du tar med dig.

Kontakta: anna.steen@drivhuset.se