Vi hjälper dig att förverkliga idéer

Drivhuset Malmö är en mötesplats för att utveckla sina affärsidéer och lära dig mer om verktyg för entreprenörskap. Vi hjälper dig med praktisk kunskap där fokus ligger på dig som entreprenör, vi bedömmer aldrig idéer eftersom det är markandens uppgift att bestämma om idén håller eller inte. Boka en vägledning med oss för att få de rätta verktygen du behöver! Kontakta oss här!

Drivhuset in Malmö is a meeting place for people who want to develop business ideas and learn more about entrepreneurial tools. We help you with practical knowledge with focus on you as an entrepreneur. We never judge ideas because the market determines if your idea works or not. Book a guidence with us to get the right tools that you need! Contact us here!