NOTIS: Drivhuset i Almedalen

Nyhet 9 jul 2016 Skrivet av: Victoria Österberg

3-10 juli bubblar det lite extra på Gotland. Det är veckan när samhällsfrågor och Sveriges framtid står lite extra mycket i fokus – det är Almedalsveckan. 

Drivhuset fanns på plats både i vimlet och på scen. Intresset för ungt entreprenörskap och framtidens företagare var stort, och seminarierna många. Vi kunde bland annat ta del av dagens förutsättningar för kvinnliga företagare, maraton-pitchar av framtidens unga samhällsentreprenörer och inte minst höra Drivhusets Sveriges vd, Anna-Carin Sandberg Jödahl delta i ett seminarium om hur vi ska kunna underlätta finansiering för företag i tidigt skede. Tillsammans med Tillväxtverket, Nyföretagarcentrum, IFS och Companion diskuterades både hinder och lösningar.

I dag krävs det säkerheter som till exempel ett hus för att få ett lån, något som gör det svårt för både unga och nyanlända att komma igång och förverkliga det de verkligen brinner för.

– Visste ni att 20 procent av våra nyanlända varit företagare i sina tidigare hemländer, människor som vill något men som många gånger saknar säkerhet för att få lån, berättar Maroun Aoun, IFS, som pekar på en tydligt outnyttjad resurs.

– Och hur många 20 åringar har ett hus som säkerhet för att komma igång, fortsätter Harry Goldman, Nyföretagarcentrum.

Det krävs en näringspolitisk åtgärd och, som Anna-Carin uttryckte det ”alla ska ha rätt att födas till F-skatt”. Anna-Carin lyfte också den ökade andelen kvinnliga affärsänglar, något som satt mer fokus på individer och skapat större spridning på pengarna, vilket bådar gott för framtiden.

Förslag som lyftes:

-        Staten måste ta ett garantiansvar för mikrolån.

-        Kanske ska vi byta ut Startaeget-bidrag mot ett näringslivsbidrag.

-        Digitalisera och effektivisera processen för att nå pengarna. Tiden det tar i dag kan många gånger vara för lång och skapar inte optimala förutsättningar för företagarna.