STUDENTMEDARBETARE, INFORMATION TILL FÖRETAG

Den som anställer studenter som studentmedarbetare redan under deras studietid tillgodogör sig ökad kompetens och ges möjlighet att marknadsföra sig och sin organisation. Samtidigt kan studenterna etablera kontakter, bidra med idéer och få en inblick i arbetslivet i Kalmar län.

Vad är en studentmedarbetare?

En studentmedarbetare är en universitets- eller högskolestudent som har en avlönad och timbaserad anställning parallellt med studierna. Arbetsuppgifterna ska vara relevanta för studentens utbildning och det ska vara avgränsade uppdrag med uppgifter som är angelägna att få utförda, men som inte ryms inom den ordinarie verksamheten.

 

Varför anställa en Studentmedarbetare?

 • Att arbeta som studentmedarbetare ger studenten arbetslivserfarenheter och meriter.
   
 • Att ha en studentmedarbetare är ett sätt för arbetsplatser att säkra sin kompetensförsörjning.
   
 • Studentmedarbetare underlättar generationsväxlingen.
   
 • Anställningarna förbättrar kontakten mellan studenter, lärosäten och lokala arbetsplatser.
   
 • Anställningarna kan bidra till att vi behåller kunskap och kompetens i länet.

  Hur går man tillväga?

Har du ett jobberbjudande är du varmt välkommen att skicka in det till oss. Vill du veta mer så har vi skapat en folder med information nedan. Du kan också kontakta projektledare

Emma Pettersson på: emma.pettersson@drivhuset.se