Studentmedarbetare

Är du student vid Linnéuniversitetet och vill ha erfarenhet av arbetslivet innan du tar examen?

Registrera dig som Studentmedarbetare!

Via Drivhuset kan du få hjälp att veta vilka offentliga verksamheter i Kalmar län som söker en Studentmedarbetare. Riktlinjerna är att du kommer att jobba 5-10 timmar per vecka under max 2 års tid, där timmarna är beroende på verksamheten du arbetar i. Du måste ha klarat av minst 60 hp av dina studier och du behöver vara heltidsstudent för att kunna bli studentmedarbetare.

Att vara studentmedarbetare är ett väldigt bra sätt att bredda dina kunskaper, få prova på din yrkesbana och knyta kontakter inom Kalmar län. Du får erfarenhet inom området du studerar, då studentmedarbetare ska få kvalificerade arbetsuppgifter som är relevanta för sina studier, och att vara studentmedarbetare är självklart avlönat.

Vill du veta mer? Kontakta Julia Björknert eller kom in till oss på kontoret på Nygatan 18B, mittemot Universitetsbiblioteket.

Telefonnummer: 0480-446287
Mejl: julia.bjorknert@drivhuset.se