Open Innovation by Drivhuset

Nyhet 21 maj 2014 Skrivet av: Linda Olsson

Länsförsäkringar Kalmar län gjorde det senast. När vill ert företag, organisation eller avdelning göra det?
 

Vet du om att du kan ta in vårt koncept Open Innovation till ditt företag?

Utvalda studenter med kreativitet, kompetens och driv arbetar under en Open Innovation-workshop med just ditt företag, organisation eller avdelning. Står ert företag inför en framtida utmaning eller en tjänst ni vill utveckla? Oavsett frågeställning, är Open Innovation verktyget för att hitta lösningen. Och hos oss finns de mest innovativa studenterna! Låt deras varierande kompetens och erfarenhet vara en del av er utveckling!

Hur kan vi anordna en Open Innovation som passar er?

 

En av våra senaste kunder, Länsförsäkringar Kalmar län, berättar om hur de arbetat med Open Innovation. 

Louise Levell, försäljningssamordnare på Länsförsäkringar Kalmar län, berätta om hur Open Innovation har bidragit till er verksamhet. 

- Vi står inför en utmaning när det gäller att nå yngre kunder och det var just det som vår Open Innovation handlade om – ett case där den övergripande frågeställningen var ”hur kan vi nå en yngre målgrupp?”. Workshopen gav oss bland annat nya och värdefulla idéer kring vårt kommunikations- och marknadsföringsarbete mot yngre kunder, men det gav oss även nyttiga uppslag för hur vi kan arbeta med vår framtida produktutveckling.
 

Vad blev resultatet av denna Open Innovation-workshopen?

- Drivhuset hade bjudit in cirka 20 studenter från olika program och inriktningar. Alla deltagarna hade ett fantastiskt driv och stor kreativitet. De arbetade i totalt fyra grupper och tog under en förmiddag fram fyra olika lösningar på vår frågeställning. Studenterna fick möjlighet att bidra både med sina teoretiska kunskaper och sina egna tankar. Under workshopen arbetade de med Business Model Canvas och denna utgjorde basen för arbetet vilket gav en extra tyngd i processen.

Varför ska företag och organisationer använda Drivhusets koncept Open Innovation?  

- För oss på Länsförsäkringar Kalmar län var det otroligt lärorikt och givande att ta del av studenternas kompetens. Eftersom vår frågeställning berörde en yngre målgrupp var det dessutom extra fördelaktigt då större delen av deltagarna själva föll inom den kategorin. Workshopen skräddarsyddes utifrån vår frågeställning då vi tillsammans med Drivhuset arbetade fram underlaget för caset, detta gav oss en exklusivitet som är värdefull. De studenter som deltog tog sig verkligen an utmaningen och vi kan sammanfatta detta som ett bra och givande koncept!

Louise Levell, Länsförsäkringar Kalmar län 

Vill ni också ta in Open Innovation till ert företag? 

Kontakta oss så berättar vi mer. Du når oss här: Kontakta Drivhuset.