Partners

 

1

Finansiärer

Göteborgs Universitet

Stiftelsen Drivhuset i Göteborg erhåller verksamhetsstöd från Göteborgs universitet i syfte att utveckla entreprenörskap och entreprenöriella förmågor hos studenter. Verksamheten syftar även till att stimulera samverkan mellan akademi och näringsliv.

Interreg

Finansierar projektet Innomatch som syftar till att koppla ihop mindre verksamheter med universitetsstudenter.

Stenastiftelsen

Finansiär av projektet All in - som är ett samverkansprojekt mellan Ung Företagsamhet och Stiftelsen Drivhuset i Göteborg. Projektet syftar till att underlätta integration för unga nyanlända genom entreprenörskapsträning.

Tillväxtverket

Tillväxtverket arbetar för att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Stiftelsen Drivhuset i Göteborg erhåller verksamhetsbidrag från Tillväxtverket i syfte att hjälpa nya entreprenörer att starta och driva företag.

Västra Götalandsregionen

Drivhuset erhåller verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen i syfte att stimulera entreprenörskap och företagande bland studenter och entreprenörer inom alla utbildningsområden.
2

Partners

Front Advokater

Front Advokater är en modern fullservicebyrå som hjälper dig med entreprenörsrelevant juridik t.ex. avtal, IP-rätt, kapitalanskaffning- & ägarfrågor, allmän utvärdering av juridiska risker & möjligheter m.m. Drivhuset hjälper dig boka in ett möte!

Grant Thornton

Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att växa och att utveckla sina företag genom att erbjuda tjänster inom bolagisering, revision och skatt. Vi på Drivhuset hjälper dig boka in kostnadsfri rådgivning.

Hogia

Hogia Small Office erbjuder lättanvända lösningar för bokföring, fakturering, lön och kassa. Hogia erbjuder dig fakturering- och bokföringsprogram med 50 % rabatt första året.

Modern Ekonomi

Modern ekonomi hjälper dig som företagare att ha kontroll på ditt bolag genom rättvisande siffror. De erbjuder tjänster inom ekonomi och redovisning för små och medelstora företag. Vi på Drivhuset hjälper dig att boka in en kostnadsfri rådgivning.

SEB

Det ska vara enkelt att driva eget! SEB erbjuder dig som Drivhusföretagare smarta banktjänster och en engagerad personlig rådgivare, kostnadsfritt första året. Drivhuset hjälper dig boka in en kostnadsfri expertrådgivning.

Skandia

Skandia erbjuder lösningar för ekonomisk trygghet i form av försäkringslösningar och långsiktigt sparande. Deras tjänster hjälper dig trygga din ekonomiska framtid. Drivhuset hjälper dig boka in kostnadsfri expertrådgivning.